Oasis Q3 және Q4 2022 жол картасын Sapphire the Jewel in the Crown-мен бірігіп шығарды

Бұл басылым-Oasis елшісі жасаған аударма. Аударымдардың дәлдігін қамтамасыз ету үшін мұқият тексерулер жүргізіледі, бірақ оларда қателер немесе олқылықтар болуы мүмкін. Oasis оның дәлдігі немесе сенімділігі үшін жауап бермейді. Мақаланың түпнұсқасын мына жерден оқыңыз

Sapphire ParaTime шығарылымы Oasis желісінде 2022 жылға дейін айтарлықтай прогреске қол жеткізеді.

Q1 және Q2 тоқсандарындағы мақсаттарымызды сәтті аяқтағаннан кейін, біз Oasis-тің жылды аяқтау үшін жасайтын келесі маңызды қадамдары туралы хабарлауға қуаныштымыз.

Бұл, ең алдымен, тарихтағы алғашқы Confidential EVM — Sapphire іске қосылуымен байланысты.

Sapphire-бұл алғашқы және жалғыз құпия EVM болғандықтан, әзірлеушілер үшін инновациялық орта. Әзірлеушілер үшін осындай орынға ие болудың маңыздылығын бағаламауға болмайды, өйткені бұл blockchain әзірлеушілерінің көп бөлігі үшін құпиялылықты бірінші орынға қою арқылы Web3 негізін қалаудың талғампаз тәсілі.

Sapphire solidity әзірлеушілеріне таныс және 99% Ethereum үйлесімді құрылыс ортасын ұсынады, бірақ Oasis құпиялылық технологиясының қосымша артықшылықтары бар, бұл blockchain Web3 әлемінің бөлігі болуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, біз WebAssembly негізіндегі құпия ақылды келісімшарттардың функционалдығын қосу үшін негізгі желіні жаңарту арқылы Cipher құпиялылық ParaTime-ді күшейтеміз. Сондай-ақ, TEE өнімділігін арттыру және соңғы буын процессорларына қолдау көрсету үшін SGXv2 және DCAP негізіндегі сертификаттау қолдауын шығарамыз.

Келесі екі тоқсандағы басқа маңызды бағыттарға ParaTime байланысы және Oasis SDK тұрақтандыру кіреді.

Біз алдағы айларда Mainnet-те алғашқы құпия EVM Sapphire-ді іске қосуды жоспарлап отырмыз.

Маңызды сәттер:

 • Келісімшарттың әдепкі күйі құпия болып табылады.
 • Келісімшартты шақыру туралы деректер құпия болуы мүмкін, бұл кеншінің алынатын мәнін нөлге тең етеді, өйткені сіз көре алмайтын нәрсені іске қоса алмайсыз.
 • Күшті қауіпсіздік пен тұтастық кепілдік береді, өйткені есептеу комитетінен басқа қауіпсіз анклавтарды бұзу қажет.
 • Ethereum әзірлеушісінің қолданыстағы құралдарымен үйлесімділігі. Ethereum-ге қарағанда әзірлеушілердің тәжірибесі мен қолданушы тәжірибесі үшін ешқандай айырмашылық жоқ.
 • RNG (кездейсоқ), қол қою және шифрлау сияқты ақылды келісімшарттарға арналған қосымша мүмкіндіктер.
 • Sapphire құпиялылық функцияларын қолдау үшін арнайы бейімделген Emerald және Sapphire үшін жақсартылған пайдаланушы интерфейсін қамтамасыз ететін жаңа блок шолушысы.

WebAssembly негізіндегі құпия ақылды келісімшарттарды қосу үшін Mainnet-те Cipher ParaTime-ды жаңартуды жоспарлап отырмыз.

Маңызды сәттер:

 • Құпия және жария келісім-шарт жағдайы.
 • Rust негізіндегі күрделі кітапханаларды қолдау.
 • (Олардың кейбіреулері Sapphire-ге ұқсас, бұл EVM емес.)

TEE өнімділігін арттыру және соңғы буын процессорларына қолдау көрсету үшін біз алдағы Oasis ядросының шығарылымында SGXv2 және DCAP негізіндегі сертификаттау қолдауын шығарамыз. Сынақ желісінде толық тестілеуден кейін және негізгі желіде орналастырылғаннан кейін, Oasis консенсус деңгейіндегі басқару ұсынысы арқылы түпкілікті қосу жүзеге асырылады.

Маңызды сәттер:

 • Қашықтан сертификаттаудың ескі (EPID) және жаңа (ECDSA) схемалары бір уақытта үйлесімді түрде сақталады, бұл уақыт өте келе жаңартуларды жүргізуге мүмкіндік береді.
 • Intel сертификаттау қызметіне (IAS) тәуелділікті азайтады, осылайша қол жетімділікті арттырады. DCAP негізіндегі сертификаттармен қашықтан сәтті сертификаттау үшін қажет артефактілерді кэштеуге болады.
 • Қашықтан сертификаттаудың қолайлы саясатын енді желіні және жұмыс ортасын басқару арқылы анықтауға болады.

Oasis консенсус деңгейімен қауіпсіздікке кепілдік берілген активтер мен деректерді аутентификацияланған ParaTime-нан өткізу мүмкіндігі. Бұл, мысалы, Emerald, Sapphire және Cipher ақылды келісімшарттары бір-бірімен өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін әртүрлі ParaTime-дегі ақылды келісімшарттар арасында үздіксіз қоңырау шалуға мүмкіндік береді.

Біз жаңа ParaTimes құру үшін пайдаланылатын ParaTime SDK, webassembly ақылды келісімшарттары пайдаланатын Contract SDK және Oasis желісімен және оның ParaTimes-пен өзара әрекеттесу үшін қолданылатын клиенттік SDK-ны қамтитын Oasis SDK-ны тұрақтандыруды жоспарлап отырмыз. Әр түрлі клиенттерден (қазіргі уақытта Typescript және Go сияқты). Сондай-ақ, біз әзірлеушінің жалпы құжаттамасын жетілдіреміз.

Биылғы жыл Oasis желісінің өсуі үшін маңызды болды және біз тек жарты жолдан өттік. Біз ParaTimes-ті іске қосу мен жетілдірудегі жетістіктер өте үлкен болды.

Emerald, біздің алғашқы EVM ParaTime, Solidity әзірлеушілеріне есік ашты. Cipher-дің іске қосылуы блокчейн жағдайында Oasis құпиялылығын сақтау технологиясының әлеуетін көрсетудегі маңызды кезең болды.

Енді Sapphire-ді іске қосу Web3 — ке келесі қадам болып табылады, өйткені біз құпиялылықты сақтау үшін ParaTime сияқты Cipher мүмкіндіктерін қолданамыз және Oasis көмегімен Web3 платформасын құруға көмектесетін көптеген әзірлеушілерге қарапайым қол жетімділік береміз.

--

--

I love new technologies and always use them)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store